Plánuje sa udeliť národné vízum vybraným štátnym príslušníkom tretích krajín v oblasti priemyslu

Pripravované od 01.01.2024
[19.07.2023]

Návrh nariadenia o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa plánuje udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu.

Právnou úpravou sa navrhuje umožniť udelenie národného víza na účel zamestnania štátnym príslušníkom Arménskej republiky, Azerbajdžanu, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Kazachstanu, Kirgizskej republiky, Moldavskej republiky, Severomacedónskej republiky, Srbskej republiky, Tadžikistanu, Turkménska, Ukrajiny alebo Uzbekistanu, ktorí budú zamestnaní ako:
  • montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe,
  • montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení,
  • zvárač kovov,
  • obrábač kovov,
  • stavebný a prevádzkový elektrikár.
Potreba prijatia tejto právnej úpravy vychádza z naliehavosti situácie u niektorých povolaniach, ktoré sú dlhodobo identifikované ako zamestnania s nedostatkom pracovnej sily, najmä v rozširujúcej sa automobilovej výrobe.
Navrhuje sa národné víza udeliť spolu v počte najviac 2 000 v kalendárnom roku.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu