Predlžuje sa lehota na oboznámenie zamestnancov s BOZP

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 124/2006
[28.10.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci


Novelou sa predlžuje lehota na oboznamovanie zamestnancov s BOZP predpismi na každé 3 roky. Dochádza aj k zlúčeniu odbornej spôsobilosti autorizovaného a bezpečnostného technika s tým, že bude ponechaná iba odborná spôsobilosť bezpečnostného technika.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu