Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Upravuje sa výpočet dní dovolenky zamestnanca trvalo starajúceho sa o dieťa

Zákonník práce

Schválené od 07.10.2021 07.10.2021

Zvyšujú sa minimálne mzdové nároky zamestnancov na rok 2022

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Schválené od 07.10.2021 07.10.2021

Minimálna mzda na rok 2022 sa zvýši na sumu 646 eur

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Schválené od 01.04.2021 04.03.2021

Znižuje sa sadzba pokuty pre zamestnávateľov ukladanej v súvislosti s pracovným úrazom

Zákon o inšpekcii práce

Schválené od 15.02.2021 04.03.2021

Inšpektorát práce aktualizoval usmernenie pre BOZP pri výkone práce zamestnancov na home office

Úprava pravidiel BOZP pri homeoffice


Schválené od 01.03.2021 04.03.2021

Zamestnanci si budú môcť voliť medzi stravenkami a finančným príspevkom

Zákonník práce


Schválené od 01.03.2021 09.02.2021

Úpravujú sa pravidlá výkonu domáckej práce a telepráce

Zákonník práce

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu