Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Schválené od 02.04.2022 01.04.2022

Zamestnávatelia môžu podávať žiadosti o podporu z Kurzarbeitu

Oznam Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Schválené od 30.03.2022 30.03.2022

Predlžuje sa platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta cudzinca

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Schválené od 01.04.2022 23.03.2022

Skracuje sa lehota na udelenie súhlasu s výpoveďou zamestnanca so zdravotným postihnutím

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Schválené od 01.05.2022 07.04.2022

Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Schválené od 01.03.2022 30.01.2022

Zavádza sa nová podpora pre zamestnávateľov poskytovaná v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit)

Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Schválené od 01.01.2022 16.02.2022

Zrovnoprávňuje sa daňové zaťaženie stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce


Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Zavádza sa nový výpovedný dôvod

Zákonník práce

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Upravuje sa výpočet dní dovolenky zamestnanca trvalo starajúceho sa o dieťa

Zákonník práce

Schválené od 07.10.2021 07.10.2021

Zvyšujú sa minimálne mzdové nároky zamestnancov na rok 2022

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu