Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právoSchválené od 01.01.2021 02.12.2020

Upravujú sa minimálne mzdové nároky za prácu cez víkend a v noci

Zákonník práce

Schválené od 01.01.2021 02.12.2020

Minimálna mzda bude vo výške 57 % z priemernej mesačnej mzdy

Zákon o minimálnej mzde

Schválené od 24.11.2020 27.11.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou elektromagnetickému poľu nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Schválené od 24.11.2020 27.11.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou biologickým faktorom nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Schválené od 31.10.2020 21.10.2020

Suma minimálnej mzdy na rok 2021 bude 623 eur

Zákon o minimálnej mzde

Schválené od 01.03.2021 04.02.2021

Predlžuje sa lehota pre vznik spoluzodpovednosti objednávateľa za nelegálne zamestnávanie

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Schválené od 01.10.2020 07.09.2020

Nové hodnoty na ochranu zamestnancov pred expozíciou chemickým faktorom pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Schválené od 01.10.2020 07.09.2020

Nové hodnoty na ochranu zamestnancov pred expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Schválené od 21.07.2020 28.07.2020

Ruší sa pokuta za neoznámenie voľného pracovného miesta

Zákon o službách zamestnanosti

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu