Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Pripravované od 01.01.2023
[24.10.2022]

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného


Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.  

V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac august 2022. 

Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy zvýšené opatrením od 1. septembra 2022 na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za mesiac apríl 2022.  

Návrhom opatrenia sa suma stravného pre jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne:
  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,40 eura na 6,80 eura,   
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9,60 eura na 10,10 eura,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 14,50 eura na 15,30 eura.                   
Sumy stravného sú zaokrúhlené na desať eurocentov nahor. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu