Študenti po ukončení štúdia nemajú oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Schválené od 03.06.2022
[09.06.2022]

Oznámenie SP


Absolventi škôl každoročne na konci školského roku riešia dilemu, či sa po maturite alebo promócii musia ihneď prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či majú platiť sociálne odvody, prípadne či majú nárok na dávku v nezamestnanosti alebo iné dávky. Povinnosti voči Sociálnej poisťovni po ukončení štúdia zatiaľ nemajú. Čakajú na nich až po uplatnení sa na pracovnom trhu – teda až keď sa zamestnajú alebo si nájdu brigádu a povinnosti vtedy za nich plní ich zamestnávateľ, alebo ak začnú podnikať a povinnosti im vzniknú až na budúci rok podľa dosiahnutých príjmov z podnikania uvedených v daňovom priznaní za celý rok 2022.

Študent (žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy) nie je počas štúdia povinne poistený na sociálne poistenie. Preto nemá voči Sociálnej poisťovni počas celého štúdia a ani po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti. A keďže študent nie je poistený, nevzniká mu ani nárok na jednotlivé dávky sociálneho poistenia. Výnimku tvoria tí študenti, ktorí sa dobrovoľne poistili a platili si už počas štúdia dostatočne dlhé obdobie poistné. 

Ak sa študent po ukončení školy zamestná, povinnosti voči Sociálnej poisťovni zaňho rieši jeho zamestnávateľ. Ten ho zaregistruje a odvádza z jeho vymeriavacieho základu (mzdy) poistné na sociálne poistenie tak ako pri každom inom zamestnancovi.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu