Práca v zahraničí: Pravidlá sa vracajú k stavu spred pandémie

Schválené od 27.07.2022
[28.07.2022]

Oznam SP


Ak ste počas pandémie pracovali v zahraničí na území štátov EÚ ako vyslaní zamestnanci alebo SZČO, zjednodušené osobitné pravidlá pri získavaní potrebných dokumentov A1 zo Sociálnej poisťovne platili do konca júna 2022. Od 1. júla 2022 sa tzv. uplatniteľná legislatíva určuje opäť podľa pravidiel spred pandémie.

Sociálna poisťovňa preto upozorňuje vyslaných zamestnancov alebo SZČO, že ak svoju činnosť v zahraničí, na ktorú majú vystavené dokumenty A1, prerušujú v dôsledku pandémie COVID-19, od 1. júla 2022 je potrebné uvedenú skutočnosť oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom tlačiva Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania alebo Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas vyslania.

Sociálna poisťovňa podobne pripomína osobám vykonávajúcim zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, že ak svoju činnosť v zahraničí, na ktorú majú vystavené dokumenty A1, prerušujú v dôsledku pandémie COVID-19, od 1. júla 2022 je potrebné túto skutočnosť oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom tlačiva Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatnej zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch o zmene, ktorá nastala v situácii podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 883/2004 počas doby platnosti PD A1 (okrem zamestnancov medzinárodnej prepravy).

Jedinou formou práce, vo vzťahu ku ktorej sa od 1. júla 2022 neaplikujú postupy pri určovaní uplatniteľnej legislatívy výlučne v zmysle vyššie uvedených nariadení, je telepráca.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu