Navrhuje sa zmena určenia výšky príplatkov ku mzde

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 311/2001
[17.10.2022]

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená poslanecká novela Zákonníka práce, ktorou sa navrhuje zmeniť doterajšie znenie § 120 o určení výšky minimálnej mzdy a viacerých paragrafov o určení výšky niektorých príplatkov ku mzde. 

V roku 2020 došlo k zmene určovania výšky príplatkov: namiesto ich naviazania na vývoj minimálnej mzdy zákonodarca ustanovil pevné sumy, ktoré sa od roku 2020 nemenili, zatiaľ čo minimálna mzda rastie. V dôsledku takto nastaveného mechanizmu sa reálna výška príplatkov za posledné dva roky znížila, k čomu prispela najmä bezprecedentná inflácia. 

Navrhované nastavenie určovania výšky príplatkov by sa malo odvíjať opäť od minimálnej mzdy.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu