Zamestnávatelia môžu podávať žiadosti o podporu z Kurzarbeitu

Schválené od 02.04.2022
[01.04.2022]

Oznam Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Zamestnávatelia môžu od 1. apríla 2022 v prípade krízovej situácie žiadať o finančnú podporu zo systému skrátenej práce (tzv. Kurzarbeit). 

Zamestnávatelia podávajú žiadosti prostredníctvom príslušných úradov práce (podľa sídla zamestnávateľa) alebo ústredia práce. Žiadosť o poskytnutie podpory je možné podať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa žiada o podporu. 

Žiadosti o podporu sú dostupné na webovom sídle www.skratenapraca.gov.sk, kde je možné nájsť aj podmienky poskytovania podpory, výšku podpory či iné potrebné informácie.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu