Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Obchodné právo


Schválené od 01.08.2021 - Dnes 02.07.2021

Zjednodušujú sa podmienky živnostenského podnikania

Živnostenský zákon

Pripravované od 01.10.2021 01.06.2021

Zavádza sa možnosť bezplatného zápisu do obchodného registra na doplnenie povinných údajov

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Schválené od 12.05.2021 12.05.2021

Vláda predstavuje zámer novej úpravy obchodných spoločností

Návrh legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností

Schválené od 31.03.2021 17.03.2021

Upravuje sa spôsob určovania poklesu tržieb

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Pripravované od 01.04.2021 04.03.2021

Vyňatie subjektov v oblasti výskumu a vývoja zo špeciálnych podmienok vo verejnom obstarávaní

Poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pripravované od 01.05.2021 04.03.2021

Stanovujú sa podmienky programu zhovievavosti pri kartelových dohodách

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti

Pripravované od 01.05.2021 04.03.2021

Stanovujú sa podrobnosti inštitútu urovnania v konaní s Protimonopolným úradom

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania

Pripravované od 01.05.2021 04.03.2021

Stanovujú sa hodnoty na určenie zanedbateľného účinku na hospodársku súťaž

Vyhláška Protimonopolného úradu SR, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž

Pripravované od 01.05.2021 05.10.2020

Upravujú sa neprimerané podmienky v obchode s potravinami- niektoré odpadnú, iná pribudnú

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Schválené od 01.11.2020 02.10.2020

Údaje o konečných užívateľoch výhod budú verejne dostupné

Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu