Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Obchodné právo


Schválené od 28.12.2021 10.01.2022

Zavádza sa možnosť obnovenia zápisu v obchodnom registri

Zákon, ktorým sa dopĺňa Obchodný zákonník

Schválené od 02.12.2021 02.12.2021

Vymazal vám štát z OR SR fungujúcu firmu, kontaktujte ministerstvo

Výzva Ministerstva spravodlivosti SR pre vymazané subjekty z obchodného registra

Schválené od 01.12.2021 12.11.2021

Zavádza sa automatické doplnenie údajov spoločníkov a štatutárov do obchodného registra

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon o obchodnom registri a zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Pripravované od 01.05.2022 28.10.2021

Znižuje sa administratívna záťaž podnikateľov - Kilečko 2

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia


Schválené od 01.08.2021 02.07.2021

Zjednodušujú sa podmienky živnostenského podnikania

Živnostenský zákon

Schválené od 12.05.2021 12.05.2021

Vláda predstavuje zámer novej úpravy obchodných spoločností

Návrh legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností

Schválené od 31.03.2021 17.03.2021

Upravuje sa spôsob určovania poklesu tržieb

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Pripravované od 01.04.2021 04.03.2021

Vyňatie subjektov v oblasti výskumu a vývoja zo špeciálnych podmienok vo verejnom obstarávaní

Poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pripravované od 01.05.2021 04.03.2021

Stanovujú sa podmienky programu zhovievavosti pri kartelových dohodách

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu