Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Obchodné právo


Pripravované od 01.07.2024 - Novinka 02.12.2022

Plánuje sa digitalizácia procesov konkurzného konania zriadením insolvenčného registra

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.01.2023 25.10.2022

Upustí sa od vymáhania pokuty za nesplnenie povinnosti zapísania údajov konateľov a spoločníkov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 01.12.2021 24.08.2022

Konatelia a spoločníci si musia doplniť rodné čísla do obchodného registra

Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.09.2022 02.08.2022

Zavádza sa možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet cez internet

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Schválené od 01.09.2022 02.08.2022

Predávanie pyrotechnických výrobkov sa stáva voľnou živnosťou

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Pripravované od 01.01.2023 30.09.2022

Pripravuje sa zjednodušenie procesu zakladania s.r.o.

Obchodný zákonník

Schválené od 17.07.2022 17.06.2022

Upravujú sa podrobnosti v súvislosti s riešením hroziaceho úpadku

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o riešení hroziaceho úpadku

Pripravované od 17.07.2022 21.03.2022

Špecifikujú sa podrobnosti pri konkurze a reštrukturalizácii

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Schválené od 19.03.2022 18.03.2022

Pripravuje sa ďalšia fáza čistenia obchodného registra

Oznam Ministerstva spravodlivosti SR

Schválené od 28.12.2021 10.01.2022

Zavádza sa možnosť obnovenia zápisu v obchodnom registri

Zákon, ktorým sa dopĺňa Obchodný zákonník

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu