Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Obchodné právo


Schválené od 01.11.2023 02.10.2023

Registráciu údajov do obchodného registra môžu vykonávať notári

Novela zákona o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.03.2024 31.07.2023

Niektorí spoločníci sa pri premene spoločnosti nestanú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.01.2024 31.07.2023

Zavádza sa oslobodenie nepeňažného plnenia od dane u zamestnanca

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.02.2023 10.01.2023

Zjednodušuje sa proces zakladania s.r.o.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Schválené od 01.01.2025 31.07.2023

Zavádza sa digitalizácia procesov konkurzného konania zriadením insolvenčného registra

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.02.2023 03.03.2023

Upúšťa sa od vymáhania pokuty za nesplnenie povinnosti zapísania údajov konateľov a spoločníkov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 01.12.2021 24.08.2022

Konatelia a spoločníci si musia doplniť rodné čísla do obchodného registra

Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.09.2022 02.08.2022

Zavádza sa možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet cez internet

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Schválené od 01.09.2022 02.08.2022

Predávanie pyrotechnických výrobkov sa stáva voľnou živnosťou

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Schválené od 17.07.2022 17.06.2022

Upravujú sa podrobnosti v súvislosti s riešením hroziaceho úpadku

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o riešení hroziaceho úpadku

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu