Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Obchodné právo


Schválené od 01.09.2022 - Už o 13 dní 02.08.2022

Zavádza sa možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet cez internet

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Schválené od 01.09.2022 - Už o 13 dní 02.08.2022

Predávanie pyrotechnických výrobkov sa stáva voľnou živnosťou

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Pripravované od 01.01.2023 27.07.2022

Pripravuje sa zjednodušenie procesu zakladania s.r.o.

Obchodný zákonník

Schválené od 17.07.2022 17.06.2022

Upravujú sa podrobnosti v súvislosti s riešením hroziaceho úpadku

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o riešení hroziaceho úpadku

Pripravované od 17.07.2022 21.03.2022

Špecifikujú sa podrobnosti pri konkurze a reštrukturalizácii

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Schválené od 19.03.2022 18.03.2022

Pripravuje sa ďalšia fáza čistenia obchodného registra

Oznam Ministerstva spravodlivosti SR

Schválené od 28.12.2021 10.01.2022

Zavádza sa možnosť obnovenia zápisu v obchodnom registri

Zákon, ktorým sa dopĺňa Obchodný zákonník

Schválené od 02.12.2021 02.12.2021

Vymazal vám štát z OR SR fungujúcu firmu, kontaktujte ministerstvo

Výzva Ministerstva spravodlivosti SR pre vymazané subjekty z obchodného registra

Schválené od 01.12.2021 12.11.2021

Zavádza sa automatické doplnenie údajov spoločníkov a štatutárov do obchodného registra

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon o obchodnom registri a zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu