Zavádza sa možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet cez internet

Schválené od 01.09.2022 - Číslo zákona: 249/2022
[02.08.2022]

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)


Na základe prijatej novely sa mení zákon o ochrane nefajčiarov a zavádza sa možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet cez internet (elektronické zaradenia, tabakové náplne, príslušenstvo, respektíve ich rôzne kombinácie). Ustanovenie upravujúce zákaz predaja na miestach, kde sa pohybujú ohrozené skupiny – deti a seniori, sa dopĺňa o zákaz predaja bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet. Zákaz podomového predaja tabakových výrobkov sa ruší. 

Umožňuje sa predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet na diaľku. Túto možnosť predaja však zákon umožňuje, len ak je predajca vybavený systémom overovania veku, pomocou ktorého možno v čase predaja overiť, či kupujúci spĺňa požiadavku minimálneho veku 18 rokov a poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii podrobné informácie o systéme overovania veku a jeho fungovaní.

Upravuje sa tiež zákaz predaja tabakových výrobkov neplnoletým osobám, pričom sa zakotvuje zákaz fajčiť neplnoletým osobám, a tiež sa porušenie tohto zákazu definuje ako priestupok.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu