Niektorí spoločníci sa pri premene spoločnosti nestanú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti

Schválené od 01.03.2024 - Číslo zákona: 309/2023
[31.01.2024]

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Schváleným pozmeňujúcim návrhom k zákonu sa zavádza zmena v súvislosti so súhlasom spoločníkov, respektíve akcionárov s dohodou o tom, že niektorí spoločníci (akcionári) sa pri premene spoločnosti nestanú spoločníkmi nástupnickej spoločnosti.

  • V návrhu projektu premeny s.r.o. možno dohodnúť, že niektorí spoločníci rozdeľovanej spoločnosti neostanú spoločníkmi rozdeľovanej spoločnosti. Na platnosť dohody sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov spoločníkov spoločnosti.
  • V návrhu projektu premeny akciovej spoločnosti možno dohodnúť, že niektorí akcionári rozdeľovanej spoločnosti neostanú akcionármi rozdeľovanej spoločnosti. Na platnosť dohody sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných akcionárov spoločnosti, pričom valné zhromaždenie spoločnosti musí rozhodnúť o nadobudnutí vlastných akcií spoločnosti.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu