Predávanie pyrotechnických výrobkov sa stáva voľnou živnosťou

Schválené od 01.09.2022 - Číslo zákona: 249/2022
[02.08.2022]

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)


V zmysle prijatej novely došlo v Prílohe č. 2 živnostenského zákona k výmazu živnosti predaja pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1 z tzv. viazaných živností. Po novom budú uvedené živnosti voľnými.

Pomenovanie ,,predavač pyrotechnických výrobkov´´ sa nahrádza spojením ,, osoba predávajúca pyrotechnické výrobky´´. 

Zrušuje sa tiež odbornosť predavača pyrotechnických výrobkov, a s ňou súvisiace osvedčenie o odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu