Upravujú sa podrobnosti v súvislosti s riešením hroziaceho úpadku

Už o 14 dní - Schválené od 17.07.2022 - Číslo zákona: 195/2022
[17.06.2022]

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o riešení hroziaceho úpadku


Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR priamo nadväzuje na prijatý zákon o riešení hroziaceho úpadku a upravuje niektoré podrobnosti. Upravuje napríklad prílohy návrhu na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie (aj jeho obsahové náležitosti), náležitosti verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu, podrobnosti o zozname veriteľov, odmenu správcu a náhradu jeho výdavkov, podmienky informatívnej a schvaľovacej schôdze.

Prílohami návrhu sú v zmysle vyhlášky koncept plánu, zoznam veriteľov, zoznam majetku, zoznam ručiteľov a iných garantov, zoznam spriaznených osôb, zoznam úkonov s týmito osobami za posledné 3 roky, zoznam zamestnancov, analýza hroziaceho úpadku, najlepšieho záujmu veriteľov, pravidla relatívnej priority a životaschopnosti. 

Elektronické formuláre návrhov a ich príloh bude povinné zverejniť Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webe.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu