Konatelia a spoločníci si musia doplniť rodné čísla do obchodného registra

Schválené od 01.12.2021 - Číslo zákona: 530/2003
[24.08.2022]

Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Obchodné spoločnosti zapísané do obchodného registra pred 1.10.2020 majú povinnosť mať zapísané identifikačné údaje osôb, t. j. rodné číslo napríklad u konateľov, spoločníkov, akcionárov a iných osôb zapísaných v Obchodnom registri, a to najneskôr do 30. septembra 2022.
Na overenie, či prebehlo automatizované doplnenie údajov, je potrebné spoločnosť vyhľadať v Obchodnom registri na stránke www.orsr.sk a skontrolovať všetky osoby (fyzické aj právnické), či je pri ich mene zelený piktogram „OK“. Ak sa zobrazuje pri zapísanej osobe červené písmeno „X“, rodné číslo danej osoby nebolo doplnené a je potrebné vykonať jeho zápis (resp. doplnenie zápisu).
Návrh na zápis identifikačného údaju (rodné číslo) do Obchodného registra je oslobodený od správneho poplatku - je nutné to však stihnúť do 30.09.2022.
V prípade, ak tieto údaje nebudú nahlásené do 30. septembra 2022, hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 3 310 eur.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu