Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Pripravované od 01.01.2018 07.05.2017

Zrušenie pokuty pre zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie brigádnika-študenta

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.06.2017 01.05.2017

Zákaz maloobchodného predaja cez sviatky

Zákonník práce

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Jednoduchšie pravidlá a rýchlejšie zamestnávanie cudzincov z 3. krajín

Novela zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Jednoduchšie pravidlá pri vnútropodnikovom presune zamestnancov

Novela zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Nezamestnaní budú môcť pracovať na dohodu už len 40 dní ročne

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Absolvenstká prax súčasne s prácou na dohodu už nebude možná

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Kratšia lehota na oznámenie voľných pracovných miest v niektorých prípadoch

Novela zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 01.01.2017 12.04.2017

Vyššie sociálne odvody pre lepšie zarábajúcich

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nové prísne podmienky pre majiteľov jaslí a opatrovateľov detí do 3 rokov

Novela zákona o sociálnych službách

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Suma minimálnej mzdy sa zvyšuje na 435 €

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu