Objektívna zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie dodávateľom sa zužuje

Schválené od 01.01.2018 - Číslo zákona: 82/2005
[19.10.2017]

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní


Novela detailne vymedzuje dnes problematický a nejasný pojem „dodávka práce“ ako vnútroštátna dodávka práce, ktorou je výkon práce počas dočasného pridelenia zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi a ako cezhraničná dodávka práce, ktorou je výkon práce počas dočasného pridelenia fyzickej osoby z cudziny alebo vyslanie fyzickej osoby z cudziny uskutočnené medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami.

Jasná definícia tohto pojmu, ktorá v súčasnosti absentuje, zníži rozsah objektívnej zodpovednosti za nelegálne zamestnávanie zamestnancov dodávateľa. Dnes je totiž možný extenzívny výklad "dodávky práce" ako ľubovoľného poskytnutia služby, pri ktorom dochádza k výkonu závislej práce.

Po novom teda bude podnikateľ objektívne zodpovedný za nelegálne zamestnávanie osoby „len“ ak ide prostredníctvom tejto osoby o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu 5 dní v období 12 mesiacov od prvého poskytnutia služby alebo ak uňho táto osoba pôsobí v rámci vnútroštátnej či cezhraničnej dodávky práce, ktorá už bude vymedzená ako dočasné pridelenie, t. j. najmä v rámci poskytovania služieb agentúrneho zamestnávania (aj formálne sa naplní pôvodný zámer predkladateľa).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu