Predĺženie lehoty na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni

Schválené od 01.01.2018 - Číslo zákona: 461/2003
[19.10.2017]

Zákon o sociálnom poistení


Novela predlžuje lehotu na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia z pôvodných 3 dní od skončenia pracovnoprávneh vzťahu až do konca lehoty splatnosti poistného za ten mesiac, v ktorom došlo k zániku pracovnoprávneho vzťahu, prípadne do 8 dní od doručenia výzvy Sociálnej poisťovne.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu