Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatky


Schválené od 17.09.2023 18.09.2023

Ružové vodičské preukazy si treba vymeniť do konca roka 2023

Oznam Polície Slovenskej republiky

Schválené od 01.07.2023 01.06.2023

Mení sa spôsob výpočtu registračného poplatku za motorové vozidlo

Novela zákona o správnych poplatkoch

Schválené od 01.07.2023 01.06.2023

Zrušujú sa koncesionárske poplatky

Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska

Pripravované od 01.07.2023 25.04.2023

Plánuje sa rozšíriť možnosť úhrady diaľničnej známky formou zaplatenia pokuty

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o diaľničnej známke

Schválené od 15.03.2023 16.03.2023

Platobnou kartou uhradíte už aj správne poplatky

Oznam FS

Schválené od 03.02.2023 22.08.2023

Sociálna poistovňa zaviedla tzv. generálny pardon

Oznam SP

Pripravované od 01.01.2024 18.11.2022

Plánujú sa zaviesť nové poplatky za uloženie odpadov

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Schválené od 01.07.2022 01.06.2022

Obchodníci budú môcť výsledné ceny zaokrúhliť a zrušiť tak 1 a 2 centové mince

Zákon, ktorým sa mení zákon o cenách

Schválené od 01.03.2022 30.01.2022

Zavádza sa možnosť „prenositeľnosti" tabuľky s EČV a zrušuje 2-krokové oznámenie prevodu držby auta

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Zvyšujú sa vymeriavacie základy na sociálne poistenie

Oznam Sociálnej poisťovne

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu