Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatky


Schválené od 01.09.2021 05.08.2021

Zavádza sa 3. vlna znižovania administratívnej záťaže

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Schválené od 01.07.2021 23.06.2021

Od 1. júla 2021 sa zvyšujú sumy životného minima

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Schválené od 01.07.2021 25.06.2021

Rušia sa niektoré povinnosti spojené s koncesionárskymi poplatkami

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Pripravované od 01.07.2021 26.05.2021

Menia sa podmienky kontroly úhrady diaľničnej známky

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

Pripravované od 01.01.2022 01.06.2021

Zvyšujú sa poplatky za znečisťovanie ovzdušia pre veľkých znečisťovateľov

Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Schválené od 01.03.2022 18.03.2021

Zavádza sa možnosť „prenositeľnosti" tabuľky s EČV a zrušuje 2-krokové oznámenie prevodu držby auta

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pripravované od 01.04.2021 04.03.2021

Aktualizujú sa poplatky za úkony Národnej banky Slovenska

Opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska


Pripravované od 01.01.2022 21.01.2021

SZČO budú povinné odvádzať nový odvod do fondu zamestnanosti

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2022 04.12.2020

Termín začiatku automatickej registrácie daňovníkov sa posúva na 1. 1. 2022

Zákon o dani z príjmov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu