Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatky


Schválené od 03.02.2023 06.02.2023

Sociálna poistovňa zaviedla tzv. generálny pardon

Oznam SP

Schválené od 01.04.2023 22.12.2022

Mení sa spôsob výpočtu registračného poplatku za motorové vozidlo

Novela zákona o správnych poplatkoch

Schválené od 01.07.2023 22.12.2022

Zrušujú sa koncesionárske poplatky

Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska

Pripravované od 01.01.2024 18.11.2022

Plánujú sa zaviesť nové poplatky za uloženie odpadov

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Schválené od 01.07.2022 01.06.2022

Obchodníci budú môcť výsledné ceny zaokrúhliť a zrušiť tak 1 a 2 centové mince

Zákon, ktorým sa mení zákon o cenách

Schválené od 01.03.2022 30.01.2022

Zavádza sa možnosť „prenositeľnosti" tabuľky s EČV a zrušuje 2-krokové oznámenie prevodu držby auta

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Zvyšujú sa vymeriavacie základy na sociálne poistenie

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Termín začiatku automatickej registrácie daňovníkov sa posúva na 1. 1. 2022

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 01.09.2021 04.10.2021

Zavádza sa 3. vlna znižovania administratívnej záťaže

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Schválené od 01.07.2021 23.06.2021

Od 1. júla 2021 sa zvyšujú sumy životného minima

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu