Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatky


Schválené od 01.07.2021 09.04.2021

Menia sa povinnosti spojené s koncesionárskymi poplatkami

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Schválené od 01.03.2022 18.03.2021

Zavádza sa možnosť „prenositeľnosti" tabuľky s EČV a zrušuje 2-krokové oznámenie prevodu držby auta

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené od 17.03.2021 17.03.2021

Odkladá sa splatnosť odvodov do Sociálnej poisťovne za marec 2021 na jún 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 26.02.2021 04.03.2021

Odkladá sa splatnosť odvodov do Sociálnej poisťovne za február 2021 na jún 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Pripravované od 01.09.2021 04.03.2021

Zavádza sa 3. vlna znižovania administratívnej záťaže

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

Pripravované od 01.04.2021 04.03.2021

Aktualizujú sa poplatky za úkony Národnej banky Slovenska

Opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska


Pripravované od 01.01.2022 21.01.2021

SZČO budú povinné odvádzať nový odvod do fondu zamestnanosti

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2022 04.12.2020

Termín začiatku automatickej registrácie daňovníkov sa posúva na 1. 1. 2022

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 01.01.2021 02.12.2020

Znižuje sa počet povinností zamestnávateľa a SZČO vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Zákon o sociálnom poistení

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu