Plánujú sa zaviesť nové poplatky za uloženie odpadov

Pripravované od 01.01.2024 - Číslo zákona: 330/2018
[18.11.2022]

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nariadenia, ktorého cieľom je odstrániť nedostatky, na ktoré poukázalo formálne oznámenie Európskej komisie pre nesprávnu aplikáciu smerníc o skládkach odpadov.

Plánujú sa zaviesť nové položky a sadzby za uloženie výstupu z úpravy zmesového odpadu na skládku odpadov, a to vzostupne v položkách 1 – 7, keďže sadzby za spôsob úpravy odpadov pred ich skládkovaním v týchto položkách môžu negatívne ovplyvňovať životné prostredie.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu