Zrušujú sa koncesionárske poplatky

Schválené od 01.07.2023 - Číslo zákona: 532/2010
[22.12.2022]

Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska


Prijatím pozmeňujúceho návrhu k zákonu o dani z osobitnej stavby sa novelizuje aj zákon o Rozhlase a televízii Slovenska - t.j. zrušujú sa koncesionárske poplatky občanov a nahrádzajú sa nárokovateľným príspevkom zo štátneho rozpočtu v zákonom stanovenej výške, ktorý sa bude každoročne valorizovať o výšku inflácie.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu