Mení sa spôsob výpočtu registračného poplatku za motorové vozidlo

Schválené od 01.04.2023 - Číslo zákona: 145/1995
[22.12.2022]

Novela zákona o správnych poplatkoch


Prijatím pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o dani z osobitnej stavby sa novelizuje aj zákon o správnych poplatkoch - mení sa spôsob výpočtu registračného poplatku za motorové vozidlo, a to tak, že do výpočtu sa zavádza parameter ekologickej prevádzky vozidla. Prijatou novelou sa sleduje zvýhodnenie novších vozidiel, ktoré nemajú taký negatívny vplyv na životné prostredie ako staršie vozidlá. Cieľom novely je aj motivácia občanov ku kúpe ekologickejších vozidiel.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu