Zvyšujú sa poplatky za prvozápisy do Obchodného registra

Schválené od 01.04.2024 - Číslo zákona: 530/2023
[02.03.2024]

Novela zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov


Bola prijatá novela zákona, ktorou sa zvyšujú sadzby súdnych poplatkov. Za prvozápisy do Obchodného registra SR sa budú po novom platiť nasledovné poplatky:
  • prvozápis akciovej spoločnosti 550 eur (pôvodne 375 eur),
  • prvozápis iných právnických osôb 220 eur (pôvodne 150 eur),
  • pri zápise zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti sa bude platiť 220 eur (pôvodne 165 eur),
  • pri zmene alebo doplnení údajov do obchodného registra bude poplatok vo výške 50 eur (pôvodne 33 eur).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu