Platobnou kartou uhradíte už aj správne poplatky

Schválené od 15.03.2023
[16.03.2023]

Oznam FS


Finančná správa naplno rozvíja platobné možnosti pre svojich klientov. Okrem daní je od začiatku marca tohto roka možné platobnou kartou uhrádzať už aj správne poplatky priamo z elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Na využitie tejto novej funkčnosti je však potrebné, aby mal klient aktivovanú schránku na ÚPVS.

  • Finančná správa od začiatku marca tohto roka rozšírila svoje elektronické služby o platbu kartou za služby podliehajúce správnemu poplatku, celkovo sa táto novinka dotkla 32 poskytovaných služieb. Klient ich jednoducho nájde na ÚPVS cez ponuku „Nájsť službu“.
  • Týmto spôsobom je možné vyhľadať aj konkrétnu službu podliehajúcu správnemu poplatku, a to podľa vecne príslušného útvaru FS alebo názvu elektronickej služby. 
  • ePlatby umožňujú žiadateľom zaplatiť správny poplatok aj platobnou kartou. 
  • Po odoslaní podania k vybranej spoplatnenej elektronickej službe dochádza k spracovaniu podania a následne je žiadateľovi do elektronickej schránky na ÚPVS doručená správa, ktorej prílohou je príkaz na úhradu správneho poplatku. V tejto správe sú všetky potrebné informácie k zaplateniu správneho poplatku: suma poplatku, číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol. 
  • Platbu je možné zrealizovať jednoduchým spôsobom, a to kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“."
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu