Na prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne bude 7 dní, inak pôjde o nelegálne zamestnávanie

Schválené od 01.01.2018 - Číslo zákona: 82/2005
[19.10.2017]

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní


Dnes sa zamestnávatelia dopúšťajú nelegálneho zamestnávania už vtedy, ak nového zamestnanca prihlásia do Sociálnej poisťovne len o pár hodín neskôr, ako nastúpil do práce. Po novom sa za nelegálne zamestnávanie bude považovať nesplnenie si prihlasovacej povinnosti až po uplynutí 7 dní od začatia výkonu činnosti zamestnanca. To však nebude platiť, ak sa v tejto sedemdňovej lehote začne výkon kontroly a v čase jej začatia ešte nie je splnená prihlasovacia povinnosť v základnej lehote - najneskôr v momente začatia výkonu činnosti zamestnanca. V takom prípade pôjde naďalej o nelegálne zamestnávanie. Trestom za nelegálne zamestnávanie je pritom pokuta od 2.000 EUR a s tým spojený zákaz účesti na verených obtarávaniach alebo čerpaní dotácií.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu