Skráti sa lehota na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov

Schválené od 01.01.2018 - Číslo zákona: 461/2003
[26.10.2017]

Zákon o sociálnom poistení


Nakoľko sa zosúladí lehota na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov s lehotou na prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne, dôjde tak k výraznému skráteniu tejto lehoty u zamestnávateľa.

V súčasnosti sa zamestnávateľ musí prihlásiť do Sociálnej poisťovne v lehote 8 dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.

Po novom sa zamestnávateľ bude musieť prihlásiť do registra zamestnávateľov v rovnakej lehote ako zamestnanec, t. j. už pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu