Predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne

Schválené od 01.01.2018 - Číslo zákona: 461/2003
[19.10.2017]

Zákon o sociálnom poistení


Predĺžuje sa lehota na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne z 1 dňa na 8 dní od zániku poistenia.

Súčasná právna úprava naráža na prípady z praxe, kedy zamestnávateľ túto lehotu nemá šancu stihnúť najmä z titulu zasielania výpovede poštou. V prípade zmeškania lehoty hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 16 596,96 eur.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu