Generálny pardon pri nelegálnom zamestnávaní a opätovná možnosť uchádzať sa verejné zákazky

Schválené od 01.01.2018 - Číslo zákona: 82/2005
[19.10.2017]

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní


Zamestnávatelia, ktorým bola v minulosti uložená pokuta za oneskorené prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne, majú podľa novely možnosť požiadať Národný inšpektorát práce o to, aby sa toto konanie nepovažovalo za nelegálne zamestnávanie (generálny pardon). Vymazaním zamestnávateľa z čiernej listiny na základe spomínanej žiadosti sa dotyčný zamestnávateľ bude môcť opäť uchádzať o verejné zákazky a dotácie. Zaplatené pokuty sa však vracať nebudú.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu