Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Zrušené 27.11.2020

Povinnosť odovzdať výtlačok aj z firemných katalógov, letákov či kalendárov

Zákon o povinnom deponáte publikácie

Schválené od 01.07.2017 16.05.2017

Povinnosť ukladania CO2

Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého

Pripravované od 01.01.2018 09.05.2017

Výpis zo živnostenského registra aj na integrovaných obslužných miestach občana

Zákon o e-Governmente

Pripravované od 01.01.2020 09.05.2017

Jednotný formulár na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia

Stavebný zákon

Pripravované od 01.01.2020 09.05.2017

Zníženie administratívnej záťaže v stavebníctva

Stavebný zákon

Pripravované od 01.01.2019 09.05.2017

Sledovania zmien na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností

Zákon o katastri nehnuteľností

Pripravované od 01.01.2018 09.05.2017

Komplexné informovania malých a stredných podnikateľov na Jednotnom kontaktnom mieste

Živnostenský zákon

Pripravované od 01.01.2018 07.05.2017

Zrušenie pokuty pre zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie brigádnika-študenta

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.11.2018 25.11.2020

Povinnosť identifikovať končeného užívateľa výhod už pri hotovostnej transakcii od 10 000 €

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 01.01.2018 18.11.2020

Povinnosť posledného konateľa podať návrh na zrušenie spoločnosti

Obchodný zákonník

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu