Prístupnejší splátkový kalendár pri dlhoch na sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2018 - Číslo zákona: 461/2003
[19.10.2017]

Zákon o sociálnom poistení


Nakoľko splátkový kalendár dlžného poistného môže byť v súčasnosti povolený iba aktívnym odvádzateľom poistného a s maximálnou dobou splatnosti na 18 mesiacov, novela povolí splátkový kalendár každému dlžníkovi na poistnom bez ohľadu na skutočnosť, či je povinný aktuálne odvádzať poistné a predĺži lehotu na 24 mesiacov.

K rovnakému predĺženiu lehoty dôjde aj v prípade splátok dlžných súm z titulu povinnosti vrátenia vyplatenej sumy dávky.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu