Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 15.06.2022 24.05.2022

Stanovuje sa nový koeficient sadzby dane tzv. neudržiavanej stavby

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pripravované od 22.06.2023 13.05.2022

Zavádza sa povinnosť zverejňovať informácie o dani z príjmov pre nadnárodné spoločnosti

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve

Pripravované od 01.11.2022 11.05.2022

Zmenšuje sa byrokracia pri obchodovaní so zbraňami či pyrotechnikou

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o strelných zbraniach a strelive

Schválené od 03.05.2022 06.05.2022

Zavádza sa nový Elektronický účet poistenca

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 01.07.2022 30.06.2022

Zavádzajú sa nové pravidlá podpory pre podnikateľov v sektore vinohradníctva

Nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie osobitných podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva

Schválené od 11.05.2022 05.05.2022

Posúva sa úhrada odvodov z prevádzkovania hazardných hier

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 01.06.2022 02.05.2022

Žiadatelia o azyl majú prístup na trh práce už po 6 mesiacoch

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o azyle

Schválené od 01.06.2022 02.05.2022

Zriaďujú sa 3 nové správne súdy

Zákon o zriadení správnych súdov

Schválené od 01.01.2023 02.05.2022

Zavádza sa nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov a ich špecializácia

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Schválené od 01.04.2024 09.06.2022

Bol prijatý nový zákon o územnom plánovaní, ktorým sa zjednodušuje proces

Zákon o územnom plánovaní

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu