Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2024 01.08.2023

Príjem z predaja kryptomien sa bude zdaňovať zníženou sadzbou dane

Novela zákona o dani z príjmov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 01.08.2023 06.07.2023

Nový zákon prináša novú všeobecnú úpravu ochrany spotrebiteľa

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.08.2023 06.07.2023

Novinári by mali zodpovedať za citáty iných osôb

Novela Občianskeho zákonníka

Schválené od 01.08.2023 21.07.2023

Zavádza sa inštitút konsolidácie pohľadávok

Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 04.07.2023 04.07.2023

Zintenzívnia sa kontroly zamerané na evidenciu tržieb v systéme e-kasa

Oznam Finančnej správy SR

Schválené od 01.08.2023 14.07.2023

Dlhodobý nájomca štátnej nehnuteľnosti môže prednostne uzatvoriť nájomnú zmluvu

Zákon o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu

Schválené od 01.07.2023 03.07.2023

Predčasná splátka úveru na bývanie bude raz za mesiac bez poplatku

Novela zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.08.2023 07.11.2023

Upravil sa spôsob delegovania predpisovania liekov medzi lekármi

Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.08.2023 25.07.2023

Zrušuje sa poplatok za navýšenie kapacity elektronickej schránky na portáli slovensko.sk

Novela zákona o informačných technológiách verejnej správy

Schválené od 01.08.2023 25.07.2023

Podnikatelia budú mať prístup k údajom, ktoré o nich eviduje štát

Novela zákona o informačných technológiách verejnej správy

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu