Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 03.05.2022 06.05.2022

Zavádza sa nový Elektronický účet poistenca

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 01.07.2022 30.06.2022

Zavádzajú sa nové pravidlá podpory pre podnikateľov v sektore vinohradníctva

Nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie osobitných podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva

Schválené od 11.05.2022 05.05.2022

Posúva sa úhrada odvodov z prevádzkovania hazardných hier

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 01.06.2022 02.05.2022

Žiadatelia o azyl majú prístup na trh práce už po 6 mesiacoch

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o azyle

Schválené od 01.06.2022 02.05.2022

Zriaďujú sa 3 nové správne súdy

Zákon o zriadení správnych súdov

Schválené od 01.01.2023 02.05.2022

Zavádza sa nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov a ich špecializácia

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Schválené od 01.04.2024 09.06.2022

Bol prijatý nový zákon o územnom plánovaní, ktorým sa zjednodušuje proces

Zákon o územnom plánovaní

Schválené od 01.04.2024 09.06.2022

Bol prijatý nový zákon o výstavbe, ktorým sa zrýchľuje stavebné konanie

Zákon o výstavbe

Pripravované od 01.07.2022 20.04.2022

Zvyšujú sa niektoré poplatky za uloženie odpadov

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu