Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.04.2021 04.03.2021

Aktualizujú sa poplatky za úkony Národnej banky Slovenska

Opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

Pripravované od 01.05.2021 04.03.2021

Stanovujú sa podrobnosti inštitútu urovnania v konaní s Protimonopolným úradom

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania

Pripravované od 01.05.2021 04.03.2021

Stanovujú sa hodnoty na určenie zanedbateľného účinku na hospodársku súťaž

Vyhláška Protimonopolného úradu SR, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž

Schválené od 06.02.2021 04.03.2021

Upravujú sa podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 01.02.2021 01.02.2021

Podpora experimentov pre vývoj inovatívnych produktov a služieb v rámci projektu EUHubs4Data

Projekt EUHubs4Data (European Federation of Data Driven Innovation Hubs)

Schválené od 10.02.2021 01.02.2021

Výdavky vynaložené na testovanie na ochorenie COVID-19 budú daňovo uznateľné

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Pripravované od 01.06.2021 01.02.2021

Obchodníci budú môcť predávať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti

Zákon o potravinách

Schválené od 01.01.2022 01.02.2021

Zriaďuje sa nový register potravín pre potravinový semafor

Zákon o potravinách

Schválené od 29.01.2021 31.01.2021

Platba poistného za január 2021 pre zamestnávateľov a SZČO zasiahnutých krízou sa odkladá do 30.6.

Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu