Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 31.03.2022 01.03.2022

Zefektívňuje sa proces verejného obstarávania

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 31.03.2022 01.03.2022

Verejné obstarávanie pre malé zákazky pre chovné stanice nie je potrebné

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní

Schválené od 31.03.2022 01.03.2022

Pri verejnom obstarávaní sa v niektorých prípadoch bude vracať 50 % z kaucie

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní

Schválené od 25.03.2022 16.03.2022

Upravujú sa odmeny pre autorov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon

Schválené od 25.03.2022 16.03.2022

Definujú sa práva vydavateľa periodika

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon

Schválené od 25.03.2022 16.03.2022

Zavádzajú sa nové povinnosti pre poskytovateľov on-line služieb zdieľania obsahu

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon

Schválené od 25.03.2022 16.03.2022

Ustanovuje sa výnimka na použitie diela za účelom zachovania kultúrneho dedičstva

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon

Schválené od 25.03.2022 16.03.2022

Upravuje sa Autorský zákon

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon

Schválené od 25.02.2022 28.02.2022

Opäť sa zavádza možnosť odkladu platenia sociálnych odvodov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 01.05.2022 07.04.2022

Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu