Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.06.2023 12.12.2022

Mali by sa uľahčiť podmienky na prevádzku dráhy a dopravy na dráhe

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.06.2023 09.01.2023

Príplatky za prácu sa opäť naviažu na minimálnu mzdu

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Schválené od 30.12.2022 28.12.2022

Zavádza sa nový príspevok na pomoc podnikom v sektore cestovného ruchu

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu


Schválené od 01.01.2023 08.12.2022

Aktívnym používateľov KEP-u sa odporúča výmenu OP

Oznam FS


Schválené od 01.01.2023 08.12.2022

Zavádza sa informačná povinnosť pre zamestnávateľa, ku ktorému bude vyslaný zamestnanec z EÚ

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.01.2023 08.12.2022

Uľahčí sa zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.01.2023 08.12.2022

Boli prijaté zmeny v rámci aktívnych opatrení na trhu práce

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.01.2023 23.12.2022

Registráciu na daň z príjmov budú robiť úrady automaticky

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu