Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 22.04.2021 09.06.2021

Odkladá sa splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac apríl 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Pripravované od 08.07.2022 21.04.2021

Upravujú sa podmienky pre banky emitujúce dlhopisy a elektronická komunikácia bánk s klientmi

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Schválené od 19.04.2021 09.06.2021

Od pondelka 19. apríla 2021 sa čiastočne uvoľňujú proticovidové opatrenia

Návrh na aktualizáciu opatrení o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Schválené od 15.04.2021 14.04.2021

Finančná správa posilňuje elektronickú komunikáciu a spúsťa prezeranie údajov osobného účtu

Finančná správa posilňuje elektronickú komunikáciu a spúsťa prezeranie údajov osobného účtu

Schválené od 07.04.2021 09.06.2021

Zvyšujú sa finančné prostriedky na pomoc podnikom v odvetví cestovného ruchu

Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov v roku 2021 na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19

Schválené od 01.05.2021 23.04.2021

Zavádza sa väčšia regulácia a obmedzovanie reklamných stavieb

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Schválené od 01.05.2021 23.04.2021

Upravujú sa nájomné vzťahy pri rozdrobených poľnohospodárskych pozemkoch

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

Schválené od 01.05.2021 09.04.2021

Látka CBD sa vyraďuje zo zoznamu psychotropných látok

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch a zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Schválené od 14.04.2021 01.04.2021

Zavádza sa možnosť obmedzenia alebo zakázania pestovania geneticky modifikovaných rastlín

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu