Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.08.2023 21.07.2023

Zavádza sa inštitút konsolidácie pohľadávok

Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 04.07.2023 04.07.2023

Zintenzívnia sa kontroly zamerané na evidenciu tržieb v systéme e-kasa

Oznam Finančnej správy SR

Schválené od 01.08.2023 14.07.2023

Dlhodobý nájomca štátnej nehnuteľnosti môže prednostne uzatvoriť nájomnú zmluvu

Zákon o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu

Schválené od 01.07.2023 03.07.2023

Predčasná splátka úveru na bývanie bude raz za mesiac bez poplatku

Novela zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.08.2023 25.07.2023

Zrušuje sa poplatok za navýšenie kapacity elektronickej schránky na portáli slovensko.sk

Novela zákona o informačných technológiách verejnej správy

Schválené od 01.08.2023 25.07.2023

Podnikatelia budú mať prístup k údajom, ktoré o nich eviduje štát

Novela zákona o informačných technológiách verejnej správy

Schválené od 01.08.2023 14.07.2023

Zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe budú platiť nižšie odvody za zamestnancov

Novela zákona o sociálnom poistení

Schválené od 07.07.2023 13.07.2023

Zavádzajú sa zmeny v niektorých procesoch Environmentálneho fondu

Novela zákona o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.08.2023 13.07.2023

Ministerstvo financií bude analyzovať cenový vývoj základných potravín

Novela zákona o cenách

Schválené od 01.08.2023 13.07.2023

Opätovne sa zaviedla povinnosť viesť evidenciu o cenách tovarov

Novela zákona o cenách

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu