Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.05.2022 19.05.2021

Rozširuje sa rozsah vozidiel, ktoré pri preprave podliehajú povinnosti mať licenciu EÚ

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestnej doprave a zákon o sociálnom poistení

Schválené od 15.05.2021 17.05.2021

Opatrenia hospodárskej mobilizácie nebudú naviazané len na výnimočný a núdzový stav

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hospodárskej mobilizácii a zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a zákon o civilnej ochrane obyvateľstva

Pripravované od 01.01.2022 19.05.2021

Zefektívňuje sa proces verejného obstarávania

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 12.05.2021 12.05.2021

Vláda predstavuje zámer novej úpravy obchodných spoločností

Návrh legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností

Pripravované od 01.01.2022 01.06.2021

Prijíma sa nový zákon o výstavbe, ktorý má priniesť väčšiu elektronizáciu

Návrh zákona o výstavbe

Pripravované od 01.01.2022 07.05.2021

Prijíma sa nový zákon o územnom plánovaní, ktorý má priniesť väčšiu elektronizáciu

Návrh zákona o územnom plánovaní

Pripravované od 01.01.2022 01.06.2021

Zvyšujú sa poplatky za znečisťovanie ovzdušia pre veľkých znečisťovateľov

Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Schválené od 01.01.2022 05.05.2021

Zavádza sa nová podpora pre zamestnávateľov poskytovaná v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit)

Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Schválené od 09.05.2021 30.04.2021

Rušia sa vyhradené hodiny pre seniorov, ŤZP a ich sprievodcov

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Pripravované od 01.12.2021 30.04.2021

Zavádza sa Centrálny register účtov

Zákon o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu