Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.09.2022 02.08.2022

Predávanie pyrotechnických výrobkov sa stáva voľnou živnosťou

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Pripravované od 01.09.2022 01.08.2022

Pripravuje sa tretie Kilečko pre podnikateľov

Oznam MH SR

Schválené od 28.07.2022 11.08.2022

Zmeny pri predaji tovaru do Veľkej Británie

Oznam Národného podnikateľského centra

Schválené od 27.07.2022 28.07.2022

Práca v zahraničí: Pravidlá sa vracajú k stavu spred pandémie

Oznam SP

Pripravované od 01.01.2023 28.07.2022

Plánuje sa zaviesť minimálny vymeriavací základ zamestnanca pre odvod zdravotného poistenia

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

Pripravované od 01.01.2023 28.07.2022

Nové oznamovacie povinnosti pre zdravotné poisťovne

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

Schválené od 26.07.2022 11.08.2022

Sociálna poisťovňa informuje živnostníkov o výške poistného

Oznam SP

Schválené od 26.07.2022 11.08.2022

Podpora pre priemyselné klastrové organizácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

Schválené od 01.07.2022 11.08.2022

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Výzva na predkladanie žiadostí o pomoc začínajúcich poľnohospodárov v rámci Programu rozvoja vidieka Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Schválené od 25.07.2022 26.07.2022

Tehotenské a materské si vybavíte jednoduchšie

Oznam SP

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu