Zavádza sa úprava vytvorenia rezervy aktív emitenta tokenov naviazaných na aktíva

Pripravované od 15.10.2024
[07.05.2024]

Nový zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív


Vláda schválila nový zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív, ktorý upravuje vytváranie rezervy aktív emitenta tokenov naviazaných na aktíva, ktorá je oddelená od majetku, ako aj od rezervy aktív iných tokenov naviazaných na aktíva tohto emitenta, tak aby veritelia emitenta nemali žiaden nárok na túto rezervu aktív, najmä v prípade platobnej neschopnosti. 
  • Rezerva aktív nepodlieha výkonu rozhodnutia podľa Správneho poriadku, nepodlieha exekúcií ani vymáhaniu súdnych pohľadávok a nie je zahrnutá do konkurznej podstaty emitenta. 
  • S cieľom zabezpečiť ochranu majetku klientov, poskytovateľ služieb kryptoaktív bude povinný zabezpečiť, aby kryptoaktíva držané v úschove v mene svojich klientov boli oddelené od jeho vlastných podielov. Takisto musí zabezpečiť, aby tieto kryptoaktíva držané v úschove boli prevádzkovo oddelené od jeho majetku. Obdobný postup platí aj pri rezerve aktív inštitúcie elektronických peňazí emitujúcej  tokeny elektronických peňazí.
Zákon ešte musí schváliť parlament.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu