Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 15.11.2017 04.01.2018

Postup vyhodnocovania žiadostí o dotácie od Ministerstva spravodlivosti sa zmení

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Pripravované od 01.05.2018 12.12.2017

Operačný programu výskumu a inovácií sa rozšíri na ďalších podnikateľov z Bratislavského kraja

Operačný program Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu