Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 16.11.2018 23.11.2018

80 hodín konzultácií o expandovaní do zahraničia s vybraným expertom pre podniky mimo BA kraja

Výzva v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP

Schválené od 13.11.2018 23.11.2018

Podnikatelia môžu získať až 10 000 € na služby architektov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Schválené od 09.11.2018 23.11.2018

Podnikatelia môžu získať až 5 000 € na dizajnérske služby

Výzva zameraná na poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Schválené od 09.11.2018 23.11.2018

Bezplatná účasť na zahraničných a domácich podujatiach zameraných na inovácie a technológie

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné alebo domáce podujatia v rámci iniciatívy STARTUP SHARKS


Schválené od 06.11.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na výskum a vývoj priemyselných odvetví budúcnosti

Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie

Schválené od 06.11.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na výskum a vývoj zdravia a zdravotníckych technológií

Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Schválené od 06.11.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na výskum zdravých potravín a životného prostredia

Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie

Schválené od 31.10.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na výskum a vývoj pokrokových dopravných prostriedkov

Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. Storočie

Schválené od 31.10.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na výskum počítačových služieb a výrobkov

Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu