Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 23.11.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na 6-12 mesiacov za zamestnanie mladého uchádzača o prácu

Národný projekt „Úspešne na trhu práce" – príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní

Schválené od 23.11.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na 15 mesiacov za zamestnanie UoZ / znevýhodneného UoZ

Národný projekt „Cesta na trh práce 2" - Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ

Schválené od 23.11.2018 23.11.2018

Príspevok na zamestnanie osoby 50+ na zdravotné a sociálne poistenie na 12 mesiacov

Národný projekt „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“

Schválené od 22.11.2018 23.11.2018

Príspevok na zdravotné a sociálne poistenie pri zamestnaní absolventa školy

Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ - aktivita č.2 (nadväzuje na aktivitu č.1)

Schválené od 20.11.2018 05.12.2018

Príspevok na prijatie a mentorovanie mladého uchádzača o prácu

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

Schválené od 20.11.2018 23.11.2018

Pri zamestnaní absolventa školy (z ÚP) mu nemusí zamestnávateľ 3-6 mesiacov vyplácať mzdu

Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ - aktivita č.1

Schválené od 16.11.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na energetické audity a implementáciu opatrení v MSP

Výzva v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Schválené od 16.11.2018 23.11.2018

Príspevok na organizáciu koncertov, festivalov, súťaží a kultúrno-vzdelávacích aktivít

Fond na podporu umenia 3/2019

Schválené od 15.11.2018 23.11.2018

Mesačná stáž v USA pre startupistov

Výzva na prihlasovanie na medzinárodný stážový pobyt na podporu Startupov

Schválené od 15.11.2018 23.11.2018

Pri zamestnaní UoZ nemusí zamestnávateľ 6 mesiacov vyplácať za vykonanú prácu žiadnu mzdu

Národný projekt „Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce" - zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu