Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Daňový úrad bude môcť na základe predbežného opatrenia vykonať daňovú exekúciu

Novela daňového poriadku

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nový odvod z neživotného poistenia vo výške 8 %

Novela zákona o poisťovníctve

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Daň z príjmov pre firmy sa zníži na 21 %

Novela zákona o dani z príjmov

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Zrušia sa zdravotné odvody z dividend a zavedie sa z nich nová 7 % daň

Novela zákona o dani z príjmov

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nová povinnosť laboratórií kontrolujúcich potraviny nahlásiť ich škodlivosť

Novela zákona o potravinách


Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Potraviny sa budú môcť použiť aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Novela zákona o potravinách

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Zrušenie max. vymeriavacích základov v zdravotnom poistení, okrem tých pre dividendy

Zákon o zdravotnom poistení

Schválené od 01.11.2016 15.02.2017

Od novembra štát komunikuje s firmami elektronicky

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Predlžuje sa doba na dopredaj liehovín

Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu