Zavádza sa zaručená elektronická fakturácia, zatiaľ povinná len pri obchodovaní s verejným sektorom

Schválené od 01.08.2019
[20.06.2019]

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii


Parlament schválil nový zákon o zaručenej elektronickej fakturácii. 

Zákon používa pojem „zaručená elektronická faktúra“, aby nedochádzalo k prekryvu s pojmom „elektronická faktúra“ podľa zákona o DPH, a  rozlišuje medzi zaručenou elektronickou faktúrou, ako inštitútom a zaručenou elektronickou fakturáciou, ako procesom. Ide o dokument, ktorý má (i) elektronickú podobu, (ii) náležitosti podľa zákona, (iii) predpísaný formát a (iv) predpísanú dátovú štruktúru.  
Zákon ukladá povinnosť vydávať a prijímať zaručené elektronické faktúry zatiaľ len verejným obstarávateľom, štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a ich dodávateľom. Ostatné subjekty môžu tento postup používať dobrovoľne.

Pre zabezpečenie činností súvisiacich so zaručenou elektronickou fakturáciou bude vytvorený fakturačný systém spravovaný MF, do ktorého sa subjekty budú registrovať. Prijatie zaručenej elektronickej faktúry sa navrhuje primárne nastaviť na elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente, s možnosťou voľby prijímania faktúr priamo v systéme elektronickej fakturácie. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu