Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Suma minimálnej mzdy sa zvyšuje na 435 €

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Rozšíri sa obsah žiadostí pri uvádzaní výrobkov z množiteľských materiálov a ovocných drevín na trh

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nové technické požiadavky na podnikateľov spracúvajúcich odpad

Novela zákona o odpadoch

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Niektoré potraviny dovezené z EÚ bude treba elektronicky nahlásiť

Novela zákona o potravinách

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Novinky v označovaní osiva olejnín a priadnych rastlín

Novela nariadenia vlády na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Zvýšenie sadzby odvodu za prevádzkovanie hazardných hier a nové povinnosti prevádzkovateľov

Novela zákona o hazardných hrách

Schválené od 01.02.2017 15.02.2017

Registračná daň pri autách závisieť aj od veku vozidla a bude sa platiť pri každom prepise

Novela zákona o správnych a súdnych poplatkoch

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nová povinnosť poskytovateľov internetu blokovať weby s nelicencovanými hazardnými hrami

Novela zákona o hazardných hrách


Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Paušálne výdavky živnostníkov sa zvýšia na 60 % a ich maximálna suma bude až 20 tisíc €

Novela zákona o dani z príjmov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu