Štatistický úrad určil, čo všetko bude od podnikateľov zisťovať v rokoch 2018 až 2020

Schválené od 01.01.2018 - Číslo zákona: 250/2017
[20.10.2017]

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020


Štatistický úrad v tzv. programe štatistických zisťovaní určuje, na aké kategórie podnikateľov sa bude obracať pri svojom štatistickom zisťovaní a aké informácie bude od týchto podnikateľov vyžadovať. V 5 rozsiahlych prílohách najnovšej vyhlášky Štatistického úradu sa detailný program štatistických zisťovaní určuje na ďalšie 2 roky.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu