Zosúladenie spaľovacích zariadení s novými emisnými limitmi

Schválené od 01.01.2025 - Číslo zákona: 137/2010
[20.10.2017]

Zákon o ovzduší


Do roku 2025 bude potrebné zosúladiť približne 800 jestvujúcich stredne veľkých spaľovacích zariadení s tepelným príkonom 5 MW a viac s novými emisnými limitmi. Do roku 2030 bude treba zosúladiť ďalších približne 2 800 stredne veľkých spaľovacích zariadení s príkonom 1-5 MW.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu