Znižujú sa hranice platieb v hotovosti, pro ktorých vzniká povinnosť identifikácie osoby

Schválené od 15.03.2018 - Číslo zákona: 297/2008
[06.02.2018]

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu


Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu znižuje hranice platieb v hotovosti, pri ktorých povinným osobám vznikajú povinnosti identifikácie podľa tohoto zákona. Ustanovuje sa povinnosť vykonávať základnú starostlivosť pri obchode v hotovosti najmenej 10 000 eur a v prípadoch hazardných hier v hodnote najmenej 2 000 eur. Tieto zmeny majú za cieľ sťažiť možnosť legalizácie metódami využívajúcimi vysoké hotovostné platby. Ďalej sa mení hodnota stanovená pri povinnosti vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie z 2 000 eur na 1 000 eur
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu