Odkladá sa splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiace pandémie

Schválené od 21.05.2021 - Číslo zákona: 131/2020
[09.06.2021]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19


Vláda schválila posunutie už odloženej splatnosti poistného pre SZČO a zamestnávateľov za mesiace pandémie v roku 2020 a 2021 (marec 2020, máj až júl 2020, december 2020, január až apríl 2021). Splatnosť sa odkladá z konca júna 2021 na neskôr postupne v trojmesačných intervaloch, a to od 30. septembra 2021 do 30. septembra 2023. 

Nové lehoty splatnosti poistného za zamestnávateľa a SZČO sú nasledovné:
  • za marec 2020 do 30. septembra 2021
  • za máj 2020 do 31. decembra 2021
  • za jún 2020 do 31. marca 2022
  • za júl 2020 do 30. júna 2022
  • za december 2020 do 30. septembra 2022
  • za január 2021 do 31. decembra 2022
  • za február 2021 do 31. marca 2023
  • za marec 2021 do 30. júna 2023
  • za apríl 2021 do 30. septembra 2023- za máj 2021 do 31. decembra 2023.
Vláda tiež schválila odklad odvedenia poistného pre SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, za máj 2021 až do 30. septembra 2023. Uvedené sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu