Znižuje sa administratívna záťaž v oblasti pôdohospodárstva v prípadoch krízových situácií

Schválené od 31.03.2021
[09.06.2021]

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19


Parlament schválil zákon, ktorým sa v situácii, keď je vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav a keď je obmedzená sloboda pohybu a právo uskutočňovať hromadné podujatia, znižuje administratívna záťaž podnikateľov v oblasti poľnohospodárstva. V prípade takýchto krízových situácií sa navrhuje nevykonávať kontroly verejného skladu a kontroly množstva tovaru, na ktorý sú emitované skladiskové záložné listy. Ďalej sa predlžujú lehoty na vykonanie obnovy lesa na holine, na plnenie zmluvných záväzkoch vyplávajúcich zo zmluvy o vyhotovení programu starostlivosti. A päťročná lehota školení pre držiteľov osvedčení na činnosti s lesným reprodukčným materiálom, držiteľov odborného lesného hospodára sa považuje za splnenú, ak nebolo zabezpečené vykonanie preškolení.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu