Zavádza sa možnosť doručenia oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania elektronicky

Schválené od 31.03.2021 - Číslo zákona: 115/2021
[09.06.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Novelou zákona sa zjednodušuje doručovanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania pre daňové subjekty. Umožňuje sa, aby bolo takéto oznámenie podané aj inou elektronickou formou (napríklad aj emailom).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu