Odkladá sa splatnosť odvodov do Sociálnej poisťovne za marec 2021 na jún 2021

Schválené od 17.03.2021
[17.03.2021]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19


Vláda schválila ďalší odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za marec 2021 do 30. júna 2021.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu