Odkladá sa splatnosť odvodov do Sociálnej poisťovne za február 2021 na jún 2021

Schválené od 26.02.2021 - Číslo zákona: 89/2021
[04.03.2021]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov


Vláda schválila nariadenie, ktorým sa odkladá splatosť poistného na sociálne postenie za február 2021 do 30. júna 2021.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu