Zmena vzorov ohlásení pri nakladaní s odpadmi

Schválené od 15.10.2017 - Číslo zákona: 366/2015
[16.10.2017]

Vyhláška Ministerstva životného prostredia o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti


Podľa zákona o odpadoch a súvisiacich vyhlášok majú podnikatelia povinnosť oznamovať príslušným úradom rôzne skutočnosti spojené s ich odpadovým hospodárstvom.

Vzhľadom na zánik niektorých ohlasovacích povinností novela vyhlášky vypúšťa používanie nasledovných tlačív:

  • oznámenie o nakladaní s niektorými druhmi odpadov (napr. elektro odpad, odpad s polyetylénu či odpad z papiera)
  • oznámenie o množstve vyzbieraných pneumatík
  • oznámenie o materiálovom toku
  • oznámenie o objeme výroby a cezhraničnej preprave
a zároveň upravuje vzory ostatných oznámení.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu