Termín začiatku automatickej registrácie daňovníkov sa posúva na 1. 1. 2022

Schválené od 01.01.2022 - Číslo zákona: 595/2003
[04.12.2020]

Zákon o dani z príjmov


Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorá posúva temín zahájenia automatickej registrácie k dani z príjmu na 1. 1. 2022 (pôvodný termín bol 1. 1. 2021).
Daňové subjekty, ktoré sú zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, nebudú musieť žiadať o registráciu správcu dane, ale správca dane ich zaregistruje z úradnej moci do 30 dní od zverejnenia v uvedenom registri. Fyzická osoba, ktorá nie je zapísaná v tomto registri, bude zaregistrovaná z úradnej moci na základe prvého podaného daňového priznania.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu