Nové povinnosti na úseku kybernetickej bezpečnosti

Schválené od 01.04.2018
[05.02.2018]

Zákon o kybernetickej bezpečnosti


V dôsledku prijatia úplne novej úpravy na úseku kybernetickej bezpečnosti budú prevádzkovatelia základných služieb (PZS) a poskytovatelia digitálnych služieb (PDS) vo vybraných hospodárksych oblastiach povinní prijať a dodržiavať rôzne bezpečnostné opatrenia a zároveň im pribudne viacero administratívnych povinností, konkrétne napr.:
a) hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu
b) vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie a jej aktualizovanie
c) preverenie účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení
d) podrobenie sa auditu kybernetickej bezpečnosti.
Medzi dotknutými PDS (t. j. poskytovatelia online trhovísk, internetových vyhľadávačov a cloudových služieb) resp. PZS (napr. zdravotnícke zariadenia, elektroenergetické podniky či prevádzkovatelia plavebno-prevádzkových služieb) sa môžu vyskytovať aj malé a stredné podniky.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu